Khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Hotline 19006837 hoặc Email hotro@cmn.vn

Tỷ giá

THẺ CÀO
Loại Tỉ lệ

- KUL (CMN)

 100.000 VND = 1.000 (ingame) 100.000 VND = 100.000 Ví

- VTC

100.000 VND = 950 (ingame)  100.000 VND = 95.000 Ví
- GATE 100.000 VND = 950 (ingame)  100.000 VND = 95.000 Ví

NGÂN HÀNG
Loại Tỉ lệ
ATM/iBanking  100.000 VND = 1.000 (ingame) 100.000 VND = 100.000 Ví
Visa/Master 100.000 VND = 1.000 (ingame)  100.000 VND = 100.000 Ví

VÍ ĐIỆN TỬ
Loại Tỉ lệ
Ví MOMO 100.000 VND = 950 (ingame)  100.000 VND = 95.000 Ví